Användarvillkor

De lagliga villkoren för din användning när du besöker Cogipas.com.

0. Bakgrund.

0.1 Användare av denna webbplats omfattas av följande användarvillkor som utgör bestämmelserna nedan.

0.2 Observera att dessa användarvillkor kan ändras när som helst och kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande. du bör kontrollera denna sida regelbundet.

0.3 Genom att gå in på eller använda den här webbplatsen samtycker du till att vara bunden av denna webbplats användarvillkor och alla andra tillgängliga dokument på eller genom https://www.cogipas.com/terms-of-use.

1. Allmän.

1.1 Detta avtal reglerar din användning av COGIPAS.com Internetinformationstjänst ("Tjänsten"), som drivs av 'Nerel Online' ('OPERATOR'). Ytterligare användarvillkor som gäller för specifika områden av tjänsten kan också publiceras i https://www.cogipas.com/terms-of-use och tillsammans med detta avtal styr din användning av dessa områden. Detta avtal, tillsammans med sådana ytterligare villkor, kallas detta ”avtal” i detta dokument.

1.2 OPERATOR förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ändra hela eller någon del av detta avtal när som helst, med verkan omedelbart efter meddelande publicerad på tjänsten. Din fortsatta användning av tjänsten utgör ditt bindande godkännande av dessa villkor, inklusive alla ändringar eller ändringar som gjorts av OPERATOR. Om villkoren i detta avtal när som helst inte längre är acceptabla för dig, bör du omedelbart upphöra med all användning av tjänsten.

2. Användning av innehåll.

2.1 Du erkänner att Tjänsten innehåller information, länkar till, programvara, fotografier, ljud- och videoklipp, grafik, annat länkar och annat material (kollektivt, ”Innehållet”) som är skyddade av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt till OPERATOR eller tredje parter. Allt innehåll på tjänsten är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt verk av OPERATOR enligt gällande upphovsrätt. Du accepterar att följa ytterligare upphovsrättsmeddelanden, information eller begränsningar som finns i allt innehåll tillgängligt på eller åtkomst till via Tjänsten. Användare av tjänsten får använda innehållet endast för eget, icke-kommersiellt bruk.

2.2 Du får inte modifiera, publicera, överföra, överföra eller sälja, reproducera, skapa derivatverk från, distribuera, utföra, visa eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis, utom vad uttryckligen tillåts i detta avtal. Innehåll bestående av nedladdningsbar programvara får inte omvända om inte annat är godkänt av ägaren av programvarans patent och / eller upphovsrätt. Du får publicera på Tjänsten allt innehåll som du äger (till exempel dina ursprungliga uttalanden), Innehåll för vilket du har fått uttryckligt tillstånd från ägaren och Innehåll i den allmänna domänen. Du tar alla risker och ansvar för att avgöra om något innehåll är i det allmänna området. Du ger OPERATOR rätten att redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda något innehåll som du placerar på tjänsten utan ersättning till dig. Du föreställer och garanterar att du har rätt att bevilja alla rättigheter som anges i föregående mening.

2.3 Du får ladda ner eller kopiera innehållet endast för ditt eget personliga bruk, under förutsättning att du behåller all upphovsrätt och andra meddelanden i sådant innehåll. Du får inte lagra någon betydande del av något innehåll elektroniskt. Förutom vad som uttryckligen är tillåtet enligt upphovsrättslagarna är ingen kopiering, lagring, omfördelning eller publicering av något innehåll tillåtet utan uttryckligt tillstånd från OPERATOR eller ägarna till sådant innehåll eller deras auktoriserade personer, om inte annat än OPERATOR. Du kan ladda ner från tjänsten allt innehåll i den offentliga domänen för ditt eget personliga bruk eller för icke-kommersiell omfördelning.

3. Uppföranderegler. Du får inte publicera på Tjänsten något innehåll som (a) är skadligt, ärekränkande, obscen, kränkande, trakasserande eller hotande, (b) innehåller virus eller andra förorenande eller destruktiva funktioner, (c) kränker andras rättigheter, till exempel innehåll som bryter mot upphovsrätt, varumärke, patent, handelshemlighet eller kränker all rätt till sekretess eller publicitet, eller (d) på annat sätt bryter mot tillämplig lag. Du får inte använda tjänsten för något kommersiellt syfte, för att distribuera reklam eller uppmaning av medel eller varor och tjänster eller för att uppmana användare att gå med i konkurrenskraftiga onlinetjänster.

4. Hantera innehåll. OPERATOR gör inte och kan inte granska innehållet publicerat av användare på tjänsten och är inte ansvarigt för sådant innehåll. OPERATOR förbehåller sig dock rätten att radera, flytta eller redigera allt innehåll (inklusive innehåll publicerat i diskussionsområden) som det kan, enligt eget gottfinnande, bryter mot detta avtal eller på annat sätt är oacceptabelt. Du ska förbli ensam ansvarig för allt innehåll som publiceras av dig. OPERATOR ska ha rätt, men inte skyldigheten, att korrigera eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, vilket det kan bestämma efter eget gottfinnande.

5. Inget godkännande.

5.1 OPERATOR representerar eller stöder inte noggrannheten eller tillförlitligheten för något innehåll som publiceras på några diskussionsområden och du erkänner att förlitar sig på sådant innehåll ska vara på din enda risk. Allt innehåll som användarna lägger ut på diskussionsområden är användarnas åsikter och publicerar uttalandet och representerar inte OPERATORS åsikter.

5.2 Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part ("Externa webbplatser"). För att hjälpa dig kan sådana länkar till externa webbplatser betecknas med symbolen »som finns i hyperlänken. Du erkänner att OPERATOR inte ansvarar för tillgängligheten till eller innehållet som finns på eller genom någon extern webbplats. Du bör kontakta webbplatsadministratören eller webbansvarig för dessa externa webbplatser om du har några problem med sådana länkar eller innehållet på sådana externa webbplatser.

6. Ersättning. Du samtycker till att skydda, försvara och hålla OPERATOR och dess dotterbolag, och deras respektive officerare, styrelseledamöter, ägare, agenter, informationsleverantörer och licensgivare (kollektivt "OPERATOR-parterna") ofarliga från och mot alla fordringar, ansvar, förluster, kostnader och utgifter (inklusive advokatsavgifter) som uppkommit av någon OPERATOR-part i samband med användning eller påstådd användning av tjänsten under ditt lösenord av någon person, oavsett om du är auktoriserad eller inte. OPERATOR förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse av dig, och i sådana fall samtycker du till att samarbeta med OPERATOR: s försvar av sådant krav.

7. Uppsägning av tjänsten. OPERATOR förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att begränsa, avbryta eller avsluta din tillgång till hela eller någon del av tjänsten, inklusive de interaktiva områdena, när som helst av någon anledning utan föregående meddelande eller ansvar. OPERATOR kan när som helst ändra, stänga av eller avbryta hela eller någon aspekt av tjänsten, inklusive tillgängligheten för någon funktion, databas eller innehåll (inklusive interaktiva områden), utan föregående meddelande eller ansvar.

8. AVSÄTTNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING.

8.1 INTE VERKSAMHETEN ELLER NÅGON LEVERANTÖR AV TREDJEPARTENS INNEHÅLL ELLER DINA RESPEKTIVA AGENTER GARANTERAR ATT TJÄNSTEN FÖR OINTROLLERAD ELLER FELFRI; INTE GÖR OPERATÖR, NÅGON INNEHAVARE AV TREDJE PARTER ELLER VÅRA RESPEKTIVENTER GÖR NÅGON GARANTI FÖR RESULTATEN ATT FÅR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLLET. TJÄNSTEN OCH INNEHÅLLET distribueras på ett "SOM ÄR, SOM ÄR TILLGÄNGLIGT" GRUND. INGEN AV OPERATOR, TREDJE PART
INNEHÅLLARE OCH VÅRT RESPEKTIVA AGENTER GÖR ALLA GARANTIER FÖR NÅGON SIN, ELLER UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER AV TITEL ELLER IMPLICERADE GARANTIER FÖR MERCHANTABILITY ELLER FITNESS FÖR EN DEL ELLER ANVÄNDAR ANSÖKAN ANVÄNDAR PÅ TJÄNSTER SÄLJ FÖR TJÄNSTEN. INTE FÖR FÖRETAGET ELLER NÅGON INNEHAVARE AV TREDJEPARTER INNEHÅLLAR ATT NÅGRA FILER TILLGÄNGLIGA FÖR NEDLADNING AV TJÄNSTEN kommer att vara fria från virus eller likadana kontamineringar eller destruktiva funktioner. DU Håller uttryckligen med om att den totala risken i fråga om servicens kvalitet och prestanda och nöjdheten eller innehållet i innehållet antas ensam av dig.

8.2 INTE VERKSAMHETEN, INNEHAVARE AV TREDJE PARTENS INNEHÅLLARE ELLER HJÄR RESPEKTIVA AGENTER SKAL ANVÄNDAS FÖR ALLA DIREKTA, indirekta, tillfälliga, speciella eller konsekventa skador som uppstår utifrån användning av eller oförmåga att använda servicen, även om sådana personer har haft någon annan möjlighet AV LIKA SKADOR.

8.3 Vissa STATER OCH JURISDIKTIONER LÅTER INTE UTESLUTNING AV IMPLICERADE GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR ALLMÄNNA ELLER FÖRKLARANDE SKADOR, OCH BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESKRIVNINGAR KAN INTE GÄLLANDE DIG. I LIKA JURISDIKTIONER ska operatörens ansvar, tredje partens innehållsleverantörer och deras respektive agenser begränsas till det största utsträckning som är tillåtet av lagen.

9. Bookmarking. Bokmärke till en sida på webbplatsen där alla varningssidor och / eller villkor förbipasseras ska utgöra en implicit acceptans av villkoren här.

10. Sekretess och personlig information. För information om operatörens dataskyddspraxis, läs COGIPAS.com sekretesspolicy på https://www.cogipas.com/privacy-policy. Denna policy förklarar hur OPERATOR behandlar din personliga information (om någon) och skyddar din integritet när du använder tjänsten.

11. Om upphovsrätt. COGIPAS.com kan inte betona att vi inte på något sätt tillåter obehörig skanning, kopiering, besittning, insamling, handel eller distribution av upphovsrättsmaterial. Människor och organisationer spenderar mycket tid och pengar på design, publicering och produktion av sitt arbete. Följaktligen har de rätt att hävda kontroll över obehörig användning av deras upphovsrättsmaterial och verkställa efterlevnad av upphovsrättslagar. Tyvärr är många Internetanvändare inte inser att de kanske bryter med upphovsrättslagar när de publicerar, kopierar, laddar ner och / eller distribuerar upphovsrättsmaterial. Om du inte har fått tillstånd från den verkliga upphovsrätten eller varumärkesinnehavaren att göra det, förstå att dina handlingar kan vara ett brott mot upphovsrättslagarna.

12. Diverse. Detta avtal ska tolkas i enlighet med GRENADA: s lagar, och parterna samtycker oåterkalleligt att väcka talan för att verkställa detta avtal vid domstolarna i St George's, GRENADA. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnesområdet och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan parterna med avseende på sådant ämne. Om det finns någon inkonsekvens mellan villkoren i detta avtal och eventuella ytterligare villkor publicerade på Tjänsten, ska sådana villkor tolkas så att de eliminerar eventuell inkonsekvens, om möjligt, och i annat fall ska de ytterligare villkoren kontrollera. Avsnitt 2, 3, 7 och 8 ska överleva varje uppsägning av detta avtal samt alla andra bestämmelser som enligt deras villkor eller mening är avsedda att överleva.

reviderad: November 2018